Montáže, demontáže, servis, dodání čerpadel, vodáren a tlakové kanalizace vč. elektrického připojení a revize

Výměny horních skruží

Provádíme výměny horních skruží a zákrytových desek (poklopů).

Horní skruž a poklop jsou vystaveny vnějším vlivům počasí, což v průběhu let betonu nedělá dobře. O tom také většinou svědčí jejich stav. Problém ale nastává že i když poklopy vypadají ještě relativně dobře, zespod už můžou být „vypadané“ ale i samotné armatury uvnitř betonu jsou zrezlé a nemají potřebnou pevnost. 
Toto je velmi nebezpečné především pokud máte děti či většího psa, pod kterými se poklop může prolomit bez předchozího varování.
Proto je lepší včas zhotovit výměnu.

 
V případě zájmu o cenovou nabídku těchto prací, prosím zároveň o zaslání:
 • lokalitu prací
 • vnitřní průmer studny ve dvou bodech (křížem)
 • zevnitř výšku horní skruže od hrany k první spáře
 • foto studny kde bude vidět stav, poměr zapuštění skruže, okolní prostor, zdali je instalovaná pumpa (např. jako druhý obrázek na této stránce)


Zde ukázka některých z našich prací:
Demontáž 1

Demontáž 1

Usazená 1

Usazená 1

Skruž 100/60 + poklop s RP
Demontáž 2

Demontáž 2

Usazená 2

Usazená 2

100/60 (i zde + poklop + čistění studny + montáž čerpadla)
Stará skruž 3

Stará skruž 3

Usazená 3

Usazená 3

Skruž 100/30 + poklop + montáž čepradla
Demontáž 4

Demontáž 4

Usazená 4

Usazená 4

Skruž 100/60 + poklop + čistění studny + montáž čerpadla a vodárny
Usazená 4

Usazená 4

Skruž 100/60 + poklop + čistění studny + montáž čerpadla a vodárny
Demontáž 5

Demontáž 5

Skruž 100/60 + poklop + čistění studny + RP
Demontáž 6

Demontáž 6

Skruž 100/60 + poklop + čistění studny + RP
Stará skruž 7

Stará skruž 7

Usazená 7

Usazená 7

Skruž 100/60 + poklop + čistění studny + RP + montáž čerpadla a příslušenství
Stará 8

Stará 8

Velmi dezolátní a nebezpečný stav
Demontovaná 8

Demontovaná 8

Usazená 8

Usazená 8

Skruž 100/60, poklop 130
Hotovo 8

Hotovo 8

Skruž 100/60, poklop, vyčistění studny
Obkopaná 9

Obkopaná 9

opět velmi špatný stav
Demontovaná 9

Demontovaná 9

podklad z cihel, studna z roku cca 1920, následuje srovnání cihel
Usazená 9

Usazená 9

instalace funkční nostalgické pumpy
Hotovo 9

Hotovo 9

Skruž 100/60, poklop 130 s dírou pro RP, vyčistění studny, dodání a montáž nostalgické pumpy
Postup prací
V případě že na studni je instalovaná ruční pumpa:
 • Demontáž ruční pumpy
 • Demontáž poklopů
 • Obkopání skruže do potřebné hloubky
 • Demontáž staré skruže
 • Začistění plochy pro usazení nové skruže
 • Usazení a vyrovnání nové skruže
 • Utěsnění nové skruže
 • Osazení nových poklopů
 • Montáž (znovu sestavení) ruční pumpy
 • Zasypání výkopu
 • Zakrytí studny
Nedoporučujeme zákazníkům se do tohoto díla pouštět svépomocí. Jedná se o manipulaci s těžkými předměty u otevřené studny pod terénem. Stačí nejmenší klopýtnutí či neopatrnost a jste v ohrožení zdraví či života.
V případě použití skruže 100/60 se jedná o hmotnost přesahující 400kg (pokud je beton nasáklý blíží se hmotnost 500kg). Zde už je i riziko zranění či amputací končetin samotnou skruží.
Obvykle se toto dílo provádí zároveň s čistěním studny. Začne se samotnou výměnou skruže a až po usazení a utěsnění nové skruže začneme s čistěním studny aby nehrozilo že dovnitř spadne nežádoucí nečistota.
 
 

Nedosedá plocha

Nedosedá plocha

Zde můžete vidět netěsnící poklopy na studni.
Tento problém se vidí poměrně často a nezáleží jestli jsou poklopy staré, doma dělané či nové vyrobené odbornou firmou.

V tomto případě do studny naprosto zbytečně a samovolně padá jehličí, listí, prach, pyl, malé větvičky a drobná zvířata jako brouci, housenky, hlemýždi apod.
Ze všech těchto nečistot vzniká na dně studny hnijící kal, který značně znehodnocuje kvalitu vody.

Z tohoto důvodu dodáváme pouze poklopy od naší ověřené specializované betonářské firmy, které dosedají v rámci možností betonu přesně.
Viz. obrázek níže
Dosedá správně

Dosedá správně

Poklop od nás
Takto vypadá poklop dodaný od nás.
Můžete sami vidět, že dosedací plocha opravdu doléhá.
Stará skruž 10

Stará skruž 10

Špatný stav a navíc nevhodné ukončení zároveň s terénem. Do studny proniká kal a veškerý splach z povrchu při deštích (prach, pyl, listí, jehličí, větvičky apod)
Obkopaná 10

Obkopaná 10

Usazená 1. 10

Usazená 1. 10

Usazená a utěsněná první skruž 100/25 na navýšení
Usazená 2. 10

Usazená 2. 10

Usazená a utěsněná druhá skruž 100/50 a zasypáno
Hotovo 10

Hotovo 10

Skruž 100/25 + 100/50 + poklop, dodání a výměna komplet ruční pumpy Standard 2 a čistění studny
Demontáž 11

Demontáž 11

Zde proběhla demontáž ruční pumpy, následuje odebrání poklopů, demontáž horní skruže, obkopání a demontáž spodní skruže, usazení, vyrovnání, utěsnění nové skruže, zasypání, usazení nových poklopů a instalace komplet ruční pumpy.
Hotovo 11

Hotovo 11

Skruž 100/50, po dohodě se zákazníkem studna snížena na rozumnou výšku.
Původní stav

Původní stav

Takto vypadají studny při našem příjezdu. Zde musíme demontovat komplet ruční pumpu, staré těžké nefunkční čerpadlo včetně kovového potrubí, odstranit poklopy, obkopat skruž, demontovat ji, usadit - vyrovnat - utěsnit novou skruž, vyčistit studnu a osadit ji čerpadlem pro zalévání zahrady včetně vývodu na skruži. Tak jdeme na to :-)
Téměř hotovo

Téměř hotovo

Zde již máme defakto hotovo, zbývá jen zkouška systému čerpadla a můžeme nasadit poklopy
Finále

Finále

Celkem jsme si mákli... Bylo vedro, byla to těžká dřina ale v jednom dni vše dokončeno, můžeme jet :-)
Původní stav

Původní stav

Stav především horní skruže již havarijní. Pustíme se do práce
Stará skruž

Stará skruž

Jak je vidět, odbouráváme starou skruž po částech, zde to jinak nejde
Hotovo

Hotovo

Zde již máme komplet hotovo, usazeno, vyrovnáno, utěsněno. A to včetně komplet dodání a instalace nové ruční pumpy Standard T.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one