I velmi znečistěné, problémové studny plné bakterií, po našem zásahu prošly rozborem s výsledkem PITNÁ voda. 

Zdroj bakterií se musí nacházet ve studni – na dně, v kalech, sedimentech, na plášti studny atd.
S pramenem který již přitéká do studny znečistěný samozřejmě nic udělat nemůžeme. (těsnost žump, kanalizací, hnojení pole, chov hospodářských zvířat v okolí apod)

Pozor na špatně provedené čistění studní…
„s námi máte jistotu, že dno bude čisté. Již několikrát jsme studnu dočisťovali po konkurenci,
která tam nechala i 20cm vrstvu kalů.“

Většina „firem“, zpravidla amatérů a fušerů čistí pouze mělké studny z důvodu že nemají potřebné a dostatečně dimenzované vybavení na profesionální úrovni. Zde potom lákají na nízké ceny za které je nereálné udržet provoz této činnosti. O tom, že se jedná o amatéry svědčí fakt že na studni neprovedou téměř žádné práce a ty co provedou jsou udělané špatně. V poslední době se tyto případy rozmnožují, protože se na nás stále častěji obracíte s dotazy a prosbami o překontrolování zakázky po konkurenci. 


To, že studna při pohledu zhora na hladinu vypadá čistá a že voda ve sklenici vypadá krásně neznamená že skutečně čistá je.
Na dně se zpravidla nachází:

 • různé kaly,
 • hnijící bahno,
 • hnijící dřevo, větvičky, listí, jehličí a vše co do studny za léta postupně napadalo (klíče, kleště, závaží, hračky 🙂 ),
 • co přiteklo s pramenem, co tam spláchl déšť, co kdy sousedé vypustili apod.
 • občas se vyskytne větší množství ulit z napadaných hlemýžďů či rozkládající se myš, potkan…

Samozřejmě také záleží na stavu horní skruže a poklopu, jestli beton neodpadá, jak k sobě vše dosedá – spára mezi poklopy a dosedací plocha mezi skruží a poklopy, vyvrtané či vysekané otvory do skruží atd.

Mnoho zákazníků se na nás obrací s nedostatkem vody a vidí naději ve vyčištění studny.
Pokud ve studni máte málo vody nebo Vám voda dochází, čištění studny bohužel nepomůže.
Snižování vydatnosti pramenů a vysychání starších studní je celoplošný reálný problém.

Orientační ceny čistění – průměr do 1m:

 • Do 5m hloubky = 4000Kč
 • Nad 5m hloubky = 4000Kč + 600Kč za každý další metr hloubky studny
 • Je možný rizikový příplatek dle stavu studny či příplatek za nestandardně znečistěné studny.

(ceny platí při běžném technickém stavu studny – nezavalené, nevyvalené stěny, nerizikové studny apod) 
Tyto ceny jsou prozatím platné i pro rok 2017 do odvolání.

V ceně je obsažena kompletní práce včetně desinfekčního nátěru.
V ceně NENÍ obsažena doprava.  

Vyčistěním studny od nás se rozumí :

 • vyčerpání celého vodního sloupce
 • ostříkání stěn studny velkým proudem vody
 • odstranění vrostlých kořenů
 • zvíření veškerých kalů a usazenin velkým proudem vody (cirkulací) a následné vyčerpání těchto tekutých kalů naším čerpadlem
 • vybrání zbylého a těžkého usazeného kalu, spadaného kamení a bahna z úplného dna studny (vše co nevezme čerpadlo vytaháme ručně)
 • natření stěn studny desinfekčním a zpevňujícím nátěrem
 • konečná desinfekce studny

Pokud je studna používána pro zásobování pitnou vodou, doporučujeme ji čistit každých 5let.

K provedení čištění studny potřebujeme 3fázový proud s jističem nejméně 10A.

V případě poškozených poklopů studny či horní skruže doporučujeme je vyměnit. 

Dodání a výměnu poklopů a horní skruže provádíme. V takovém případě začínáme demontáží staré skruže, usazením nové, následuje čistění studny a na závěr položení nových poklopů. Pokud je na studni instalovaná ruční pumpa, nejprve ji demontujeme a nakonec samozřejmě sesadíme zpět. Obvykle celé dílo stihneme v jednom dni.
Viz:  Výměny horních skruží a poklopů

             

Tel: 728 433 858
email: novak.studny@gmail.com

Důrazně varujeme před čistěním studní svépomocí, byť mělkých!

I přes veškerou profesionální opatrnost se nám párkrát naskytl živý pohled na zavalující se studny!
Naštěstí vždy shora – než dovnitř vlezl pracovník.

 • Jednalo se o studny skružené až na dno z dílcových/segmentových skruží. Z těchto skruží je zhotoveno 98% „kopaných“ studní. Voda uvnitř studny vytváří protitlak na skruže, které po vyčerpání této vody nemusí vydžet tlak zeminy/písku/jílu z vnější.
 • Toto riziko platí i pro cihlou  skládané či kamenem skládané studny.  
 • Zával přijde absolutně bez varování během mžiku!   Hloubky studní byly pouhé 3-5m – tedy zdánlivě naprosto bezpečné. 
 • U neskružených studní ve skále hrozí uvolění i 30cm velkých kamenů. To je velmi častý jev. Proto je zapotřebí připravit si cestou do studny „bezpečný pobyt“ na dně. I nenápadný pád kamene o velikosti 2cm dokáže z 10-20m výšky usmrtit člověka.