Provádíme výměny horních skruží a zákrytových desek (poklopů).

Horní skruž a poklop jsou vystaveny vnějším vlivům počasí, což v průběhu let betonu nedělá dobře. O tom také většinou svědčí jejich stav. Problém ale nastává že i když poklopy vypadají ještě relativně dobře, zespod už můžou být „vypadané“ ale i samotné armatury uvnitř betonu jsou zrezlé a nemají potřebnou pevnost. 
Toto je velmi nebezpečné především pokud máte děti či většího psa, pod kterými se poklop může prolomit bez předchozího varování.
Proto je lepší včas zhotovit výměnu. 

V případě zájmu o cenovou nabídku těchto prací, prosím zároveň o zaslání:
 • lokalitu prací
 • vnitřní průmer studny ve dvou bodech (křížem)
 • zevnitř výšku horní skruže od hrany k první spáře
 • foto studny kde bude vidět stav, poměr zapuštění skruže, okolní prostor, zdali je instalovaná pumpa (např. jako druhý obrázek na této stránce)

Zde ukázka některých našich prací

Jak to celé probíhá

V případě že na studni je instalovaná ruční pumpa:

 • Demontáž ruční pumpy
 • Demontáž poklopů
 • Obkopání skruže do potřebné hloubky
 • Demontáž staré skruže
 • Začistění plochy pro usazení nové skruže
 • Usazení a vyrovnání nové skruže
 • Utěsnění nové skruže
 • Osazení nových poklopů
 • Montáž (znovu sestavení) ruční pumpy pokud to její stav ještě dovoluje
 • Zasypání výkopu
 • Zakrytí studny
 

Nedoporučujeme zákazníkům se do tohoto díla pouštět svépomocí. Jedná se o manipulaci s těžkými předměty u otevřené studny pod terénem. Stačí nejmenší klopýtnutí či neopatrnost a jste v ohrožení zdraví či života.

V případě použití skruže 100/60 se jedná o hmotnost přesahující 400kg (pokud je beton nasáklý blíží se hmotnost 500kg). Zde už je i riziko zranění či amputací končetin samotnou skruží.
Obvykle se toto dílo provádí zároveň s čistěním studny. Začne se samotnou výměnou skruže a až po usazení a utěsnění nové skruže začneme s čistěním studny aby nehrozilo že dovnitř spadne nežádoucí nečistota. 

Zde můžete vidět netěsnící poklopy

Tento problém se vidí poměrně často a nezáleží jestli jsou poklopy staré, doma dělané či nové vyrobené odbornou firmou. (obr 1)

V tomto případě do studny naprosto zbytečně a samovolně padá jehličí, listí, prach, pyl, malé větvičky a drobná zvířata jako brouci, housenky, hlemýždi apod.
Ze všech těchto nečistot vzniká na dně studny hnijící kal, který značně znehodnocuje kvalitu vody.

Z tohoto důvodu dodáváme pouze poklopy od naší ověřené specializované betonářské firmy, které dosedají v rámci možností betonu přesně.

Takto vypadá poklop dodaný od nás. (obr. 2)
Můžete sami vidět, že dosedací plocha opravdu doléhá

Ukázka dalších realizací